KRYSTYNA RADKTE
ADWOKAT
I ADWOKAT KOŚCIELNY
Profesjonalizm i doświadczenie
KANCELARIA ADWOKACKA
WEJHEROWO, PUCK
☏ 663 330 580
✉ krystyna.radtke@adwokatradtke.pl

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych jak i prawnych.
Pomoc jest świadczona w szczególności w następujących zakresach:

  PRAWO CYWILNE, RODZINNE I SPADKOWE
 • pomoc i reprezentację klientów w sprawach cywilnych
 • pomoc i reprezentację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, m.in. sprawach o rozwód i alimenty
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi i kontaktów
 • pomoc i reprezentację w sprawach spadkowych, m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek oraz dział spadku
 • prowadzenie egzekucji komorniczej
  PRAWO KARNE
 • reprezentowanie klientów w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia na każdym etapie postępowania
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • sporządzanie pism procesowych i udział w rozprawach
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • doradztwo prawne
 • reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie pism sądowych i innych w postępowaniach przed sądami, organami administracji
  PRAWO PRACY
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy, m.in. związanych z bezpodstawnym/niezgodnym z prawem rozwiązaniem umów o pracę
 • tworzenie aktów wewnątrzzakładowych
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Krystyna Radtke
ul. Jana III Sobieskiego 245, 84-200 Wejherowo
ul. Rybacka 7, 84-100 Puck (filia)