KRYSTYNA RADKTE
ADWOKAT
I ADWOKAT KOŚCIELNY
Profesjonalizm i doświadczenie
KANCELARIA ADWOKACKA
WEJHEROWO, PUCK
☏ 663 330 580
✉ krystyna.radtke@adwokatradtke.pl
    Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa m.in. w zakresie:
  • konsultacja przed rozpoczęciem procesu,
  • sporządzenie skargi powodowej
  • redagowanie pism w toku procesu
  • sporządzenie apelacji do Sądu II instancji
  • przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową

Krystyna Radtke jest adwokatem w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Gdańskim Trybunale Metropolitalnym. Ukończyła studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra i licencjata prawa kanonicznego

Diploma licentiatus

Krystyna Radtke otrzymała dekret mianujący adwokatem w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z rąk Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia

Dekret
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Krystyna Radtke
ul. Jana III Sobieskiego 245, 84-200 Wejherowo
ul. Rybacka 7, 84-100 Puck (filia)